Wat doen we?

Wat doen we?

Swirl

Samenwerking

Regelmatig moeten knopen doorgehakt worden, beslissingen genomen of vragen beantwoord worden waarbij een specifieke expertise, een ruimere kijk of een ‘second opinion’ zeer belangrijk is. Denk maar aan de opstart van een vennootschap of een éénmanszaak, het inzetten van digitale tools voor rapportering en analyses, beslissingen aangaande groei en bijhorende financieringen, (re)organisatie tot verkoop of overdracht.

Met All About Experts kunnen we u ontzorgen zodat u zich ondertussen op uw core business kan blijven focussen.

Expertise Icon

Expertise

Ieder van ons heeft meer dan 20 jaar ervaring én daarenboven werken we samen met specialisten uit verschillende disciplines. Hierdoor kunnen wij u een diepgaand en multi-disciplinair antwoord garanderen op uw vraag. Een duidelijk, verstaanbaar en gericht antwoord op uw vraag is waar wij voor staan.

Waar kunnen we u bijstaan?

Klik op een van onze specialisaties om te zien waar wij u bij kunnen adviseren of een klankbord bieden.

> cases

 • Finance
 • HR
 • Legal
 • Subsidies & incentives
 • M&A
 • Digitalisering
 • Innovatie
 • Marketing
 • Sales & marketing automation
 • Supply chain management

Voordelen

Contactpersoon Icon

Je geeft je vraag in handen van één contactpersoon, de projectleider, die voor jou op zoek gaat naar de beste oplossing.

Team Icon

Die persoon stelt een team samen uit specialisten nodig om jouw vraag op een éénduidige, efficiënte, snelle en met kennis van zaken aan te pakken. betrokkenheid

Tijd Icon

Zo wint u tijd zodat u meer tijd hebt om u te focussen op uw onderneming, klanten, medewerkers, ……

Finance Icon Blue

Finance

 • Wat is structured finance?
 • Moeten we een duurzaamheidsverslaglegging opstellen?
 • Wat betekenen ‘Non-financial Reporting Directive’ (NFRD) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor mij?
 • Hoe en wanneer bepaal ik een consolidatiegoodwill (of badwill) en op welke termijn schrijf ik dit af?
 • Hoe bereken ik het vruchtgebruik van een woning, fabriekshal, kantoor of ander onroerend goed?
 • Intercompany transacties: transfert pricing

Of als er meer nodig is

 • Ondersteuning bieden bij investeringsbeslissingen uitwerken van een working capital management structuur
 • Opstellen van een business plan of een high level review van een door de onderneming opgesteld plan
 • Opstellen van een financiëel plan of een high level review ervan
 • Opstellen van een cash flow planning of een high level review ervan
 • Opzetten van een rapporteringsstructuur (MIS)
 • Verhogen van de efficiëntie van de accountingfunctie
 • Verbeteren van de kwaliteit van financiële rapportages
 • Nagaan of compliance op ieder niveau aan de eisen en standaarden vanuit de wet (Belgian GAAP, …) voldoet

▲ Back to top

HR Icon Blue

HR

 • Hoe bereken je een ontslagvergoeding?
 • Vanaf wanneer heb je recht op vermindering van bedrijfsvoorheffing?
 • Hoe weet je of vergoedingen aan management of bestuurders marktconform zijn?
 • Moet ik het loon van de bestuurder door de algemene vergadering laten goedkeuren en opnemen in het verslag en moet ik dit mee neerleggen?

Of als er meer nodig is

 • Ondersteuning bieden bij investeringsbeslissingen
 • Voorbereiden op een aangekondigde controle
 • Opzetten van een jaarlijks evaluatie systeem voor de medewerkers
 • Faciliteren en voeren van exit gesprekken
 • Conflict oplossing/bemiddeling
 • Begeleidingstrajecten

▲ Back to top

▲ Back to top

Subsidies Icon Blue

Subsidies

 • Voor welke subsidies kom ik in aanmerking?
 • Kan ik subsidies combineren met fiscale steun?
 • Welke steun kan ik krijgen voor ‘groene’ investeringen?
 • Ik innoveer. Waar kan ik precies steun voor krijgen en wanneer?
 • Valt mijn project onder ‘de minimis’ en wat is de impact?

Of als er meer nodig is

 • Opstellen van een subsidieaanvraag
 • Uitvoeren van een audit op het project
 • Begeleiding bij de rapportage

▲ Back to top

M&A Icon Blue

M&A

 • Hoe kan je rekening houden met rekening courantposities bij de berekening van een overnameprijs?
 • Hoe formuleer je best EBITDA bij een specifieke klant/project?
 • Wat is het verschil tussen een earn-out en een vendor loan?

Of als er meer nodig is

 • Begeleiding bij de voorbereiding tot due diligence (financial, legal, technology, GDPR, …)

▲ Back to top

Supply Chain Management Icon Blue

Supply chain management

 • Uitvoeren van een scan van het bestaande aankoopbeleid
 • Negotiatie van de contractuele bepalingen met non-core suppliers

▲ Back to top

Advisory Management Icon Blue

Advisory management

 • Optreden als Critical sounding board voor de eigenaar van de onderneming
 • Brainstorm sessie over de strategie van je onderneming
 • Opstellen van een duidelijk en tastbaar stappenplan om de strategie om te zetten in de praktijk op maat van je onderneming
 • Permanente evaluatie en bijsturing van de strategie
 • Begeleiding bij de verkoop van een onderneming zoals:
  • het klaarmaken van ondernemingen voor verkoop,
  • het opzetten van een dataroom
  • bijstand bij de selectie van overname adviseurs
  • de projectmatige opvolging van het verkoopproces
 • Begeleiding bij de aankoop van een onderneming zoals:
  • hulp bij het opstellen van een fusie- en overnamestrategie
  • screening van overnamedoelen
 • Opvolgen van kleine verandertrajecten (change management)
 • Begeleiding bij kredietaanvraag en -herstructurering
 • High level review om de fraude gevoeligheid binnen je onderneming in kaart te brengen

▲ Back to top

Advisory IT en Digitalisering Icon Blue

Advisory IT en digitalisering

 • Bestaande organisatie digitaal uitbouwen (Digital Enterprise Plan)
 • In kaart brengen van mogelijkheden voor automatisering van finance-processen tot een complete digitale bedrijfstransformatie
 • Onderzoeken van mogelijkheden tot verlaging de hogere kosten van IT-ondersteuning voor thuiswerken en minimalisatie van cyberrisico’s bij thuiswerk

▲ Back to top

Innovatie Icon Blue

Innovatie

 • Ik heb een idee voor een nieuw product, waarover moet ik nadenken om zo hoog mogelijke kans te hebben dat het een succes wordt?
 • Kan ik subsidies krijgen voor mijn innovatie?

Of als er meer nodig is

 • Uitvoeren van een innovatiescan
 • Formuleren van concrete voorstellen ter verbetering
 • Opzetten roadmap voor R&D strategie

▲ Back to top

Marketing Icon Blue

Marketing

 • Online marketing scan
 • Marketing Automation advies

▲ Back to top

Sales Icon Blue

Sales

 • Doorlichten van de sales organisatie en formuleren van aanbevelingen ter verbetering
 • Nagaan of de betaalde commissies marktconform zijn

▲ Back to top

Swirl Swirl