Waarom?

Waarom All About Experts?

Swirl

Verspil geen waardevolle tijd met het zoeken naar antwoorden op je vragen. Wellicht vind je merendeels zelfs foutieve antwoorden, omdat het internet volstaat met oude waarheden en onwaarheden.

Ben je zeker dat je het correcte antwoord hebt?

Specialisten

Aan de hand van jouw vraag en korte, efficiënte meeting wordt een opdracht geformuleerd en schriftelijk gecommuniceerd. Dit laat ons toe een expert te selecteren of een team samen te stellen die jouw specifieke vraag ter harte kan nemen.

Specialisten Icon
Snelheid Icon

Snelheid Dienstverlening

Bij het opstarten van een project wordt voorafgaand een duidelijke timing opgesteld waarin uw vraag zal behandeld worden. Dit gebeurt steeds in nauw contact met u als klant.

Vragen die kaderen binnen een abonnement (zie verder) worden binnen de twee werkdagen beantwoord.

All About Experts aan het werk

Persoonlijke Betrokkenheid

Jouw project krijgt een persoonlijke projectleider, welke zal instaan voor alle communicatie met u als klant. Dit maakt het voor u zeer duidelijk wie uw aanspreekpunt is in elke stap van het project.

De projectleider zal u ook contacteren bij verdere te ondernemen stappen, vragen, … tot het voorleggen en bespreken van het uiteindelijk advies. Een duidelijke, snelle en doelgerichte communicatie lijkt ons de juiste formule voor een efficiënt, correcte en persoonlijke service.

Contactpersoon Icon Beige
Tarief Icon

Marktconforme Tarieven

Bij het opstarten van een project wordt een inschatting gemaakt van de nodige experten en het aantal ingeschatte uren om het project tot een goed einde te brengen.

De voorwaarden en geraamde kostprijs worden duidelijk uitgelijnd en voorafgaandelijk schriftelijk gecommuniceerd. Waar mogelijk en gangbaar, kan er ook gewerkt worden op basis van een succes fee.

Swirl